Nieuws

Volgende fase Inside Out

Op 1 januari 2019 startte de derde en huidige fase van de ontwikkeling van het Inside Out renovatiesysteem, ‘Inside Out Prototype-testflat’. De huidige projectfase bouwt voort op de resultaten van de proof-of-principle fase en de proto-woning fase. Het beproeft de werking van drie multifunctionele bouwdelen (langsgeveldeel, kopgeveldeel en dakdeel) in hun onderlinge samenhang.

visualisatie flat
Resultaat

Het project realiseert en test de multifunctionele bouwdelen op gebouwniveau in een bewoonde 10-hoog prototype-testflat van het type Intervam. Montagewijze, energiebalans en systeemprijs op gebouwniveau staan hierbij centraal. De werking van het Inside Out systeem wordt onder real-life condities geëvalueerd op energetische, bouwkundige, financiële en gedragskundige aspecten. Waar nodig worden optimalisaties direct doorgevoerd.

Inside Out wil een bijdrage leveren aan de seriematige renovatie van 250.000 hoogbouwflats. De resultaten van de testen worden gebruikt om 1) eigenaren van hoogbouwflats te informeren over de werking van het systeem, en 2) het systeem te optimaliseren voor generieke toepasbaarheid, ook op andere typen hoogbouwflats gebouwd in de jaren ’60-’70.