Inside Out fasen

Het project ‘Inside Out’ ontwikkelt en test een modulair renovatiesysteem om hoogbouwflats energieleverend te maken. Dit is onderverdeeld in drie fasen:

1. Inside Out

De eerste fase van het project ‘Inside Out’ omvatte twee deelprojecten die samen het proof-of-principle leveren voor het Inside Out systeem. Deelproject 1407 richt zich op energetische en constructieve aspecten. Het valideert principeoplossingen met testopstellingen van drie multifunctionele bouwdelen. Het kopgeveldeel en langsgeveldeel worden getest op labschaal. Het zonne- en windenergie leverende dakdeel wordt getest op een testdak. Deelproject 1507 levert het PoP voor het bijbehorende financieringsmodel, het businessmodel en de methodiek om bewoners te betrekken. Beide deelprojecten leverden een plan van aanpak voor de vervolgfase.

2. Inside Out Prototype

In de vorige fase, ‘Inside Out Prototype’, werd een proto-woning aan de Henriëttedreef in Utrecht voorzien van het renovatiesysteem, met als kern drie multifunctionele bouwdelen. Deze werkende, bewoonde woning wordt onder real-life condities onderzocht op energetische, bouwkundige, esthetische, financiële en gedragsmatige aspecten. Met de hieruit voortkomende onderzoeksresultaten wordt het renovatiesysteem gevalideerd en geoptimaliseerd. Lees de rapportage over deze fase.

 

visualisatie flat
3. Inside Out Prototype-testflat

De huidige projectfase, ‘Inside Out Prototype-testflat’ bouwt voort op de resultaten van de prototype woning. Het beproeft de werking van drie multifunctionele bouwdelen (langsgeveldeel; kopgeveldeel; dakdeel) in hun onderlinge samenhang; montagewijze, energiebalans en systeemprijs op gebouwniveau staan hierbij centraal. Het prototype wordt aangebracht op de bewoonde 10-hoog testflat aan de Henriëttedreef. Op gebouwniveau wordt de werking getest op energetische, bouwkundige, financiële en gedragsmatige aspecten.