Nieuws

Eindrapportage Inside Out Proof-of-Principle: energieleverende flats zijn mogelijk

Inside Out Proof-of-Principle fase afgerond
De eerste fase van Inside Out, het TKI-project ‘Inside Out Proof-of-Principle’, is afgerond. De projectpartners onderzochten op welke wijze naoorlogse hoogbouwflats op jaarbasis energieleverend kunnen worden. Het resultaat is een renovatieconcept waarin drie multifunctionele bouwdelen (kopgeveldeel, langsgeveldeel, dakdeel) samenwerken om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.

Dit Inside Out renovatiesysteem kan leiden tot een doorbraak in de duurzame renovatie van de bestaande Nederlandse woningvoorraad. Het Inside Out systeem is toepasbaar op verschillende systeembouwflats, waaronder het veelvoorkomende Intervam.

Een openbare samenvatting van de eindrapportage is nu beschikbaar.

> Lees de samenvatting

 

Volgende fase Inside Out
De volgende fase is ‘Inside Out Prototype’. In 2018 gaat het projectteam het Inside Out renovatiesysteem toepassen in een woning van de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Op deze manier kan het team het renovatiesysteem ‘in actie’ valideren en optimaliseren.