Voor bewoners

Samen maken wij de Henriëttedreef klaar voor de toekomst.

Wijkbericht – juni 2017
Vorige week zijn wij gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen en testen van een windgenerator op het dak van de Henriëttedreef 11-125. In dit wijkbericht kunt u lezen om welke werkzaamheden het gaat.

Bewonersbijeenkomst – 8 mei 2017
Op maandag 8 mei 2017 vond een eerste bewonersbijeenkomst plaats waarin de plannen voor de renovatie van de Henriëttedreef zijn besproken met bewoners. De informatie die tijdens de bewonersbijeenkomst is verstrekt en het verslag van de avond zijn kort na de bijeenkomst beschikbaar op Mijn Bo-Ex. Na de zomer organiseert Bo-Ex een tweede bewonersbijeenkomst, hierover ontvangt u bericht per post en via Mijn Bo-Ex. Verdere informatie over de plannen voor de Henriëttedreef leest u in nieuwsbrieven in de informatiekast in de centrale hal van de flat en op Mijn Bo-Ex.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen, ideeën en vragen.
Heeft u ideeën, vragen of wilt u uw ervaringen delen?
Stuur ze naar André van Leeuwen en Esther Gruter via henriettedreef@boex.nl en wij gaan graag met u in gesprek.