Inside Out

Renovatiesysteem ‘Inside Out’: op weg naar energieleverende hoogbouwflats
Het project ‘Inside Out’ ontwikkelt en test een modulair renovatiesysteem om hoogbouwflats energieleverend te maken. Het Inside Out-consortium integreert installaties in multifunctionele bouwdelen aan de buitenkant van de woning. Zo wil het project een bijdrage leveren aan de seriematige renovatie van 250.000 hoogbouwflats. Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is een uitdaging, zeker bij hoogbouwflats met alle woningen onder één dak en beperkte ruimte voor energie-opwekking.

Inside Out Prototype
In de huidige fase, ‘Inside Out Prototype’, wordt een proto-woning aan de Henriëttedreef in Utrecht voorzien van het renovatiesysteem, met als kern drie multifunctionele bouwdelen. Deze werkende, bewoonde woning wordt onder real-life condities onderzocht op energetische, bouwkundige, esthetische, financiële en gedragsmatige aspecten. Met de hieruit voortkomende onderzoeksresultaten wordt het renovatiesysteem gevalideerd en geoptimaliseerd.

    

 

 

 


Integratie multifunctionele bouwdelen

Inside Out integreert installatiecomponenten zoals verwarming, ventilatie en isolatie tot drie multifunctionele bouwdelen die aan de buitenzijde van de flat worden geplaatst. Voorheen werden dergelijke installaties doorgaans per woning geïnstalleerd. Denk hierbij aan de cv-ketel en radiator die een woonkamer verwarmen. Door de innovatieve componenten grotendeels aan de buitenzijde van de flat te plaatsen en onderling te verbinden, ontstaat een collectieve en economisch aantrekkelijke oplossing. Ook wordt hiermee de verbouwingsoverlast voor bewoners beperkt, waardoor ze niet hoeven te verhuizen.

Energieleverende ambities
De projectpartners geven met dit project invulling aan de ambitie om de flat energieleverend te maken en de woonlasten zo laag mogelijk te houden. Het consortium combineert de multifunctionele installaties met duurzame energieopwekking en lokale energieopslag in elektrische (deel)auto’s. Hierdoor vermindert de piekbelasting op het net en profiteren bewoners van lage woon- en mobiliteitslasten. Tevens werkt het project aan bijpassende financierings- en verdienmodellen.

Bewoners zijn nauw betrokken
Naast de gebouwzijde aspecten wordt ook aandacht besteed aan de gebruikszijde van energiebesparende oplossingen, zoals het onderzoeken van bewonersgedrag. Het project Inside Out betrekt nadrukkelijk bewoners bij het project; het gaat immers over hun woning. De wensen, zorgen en ervaringen van bewoners en omwonenden worden meegenomen.


Doorbraak in duurzame renovatie
Met de optimalisatie van het renovatiesysteem kan Inside Out toegepast worden op verschillende typen hoogbouwflats, zoals Intervam en MUWI. Ook wordt met de proefwoning de volgende fase van het project voorbereid, waarin een full-scale prototype van het system op de gehele testflat wordt gerealiseerd. Omdat er in Nederland tienduizenden vergelijkbare hoogbouwflats staan, is opschaling van het systeem – zonder subsidie – mogelijk. De ontwikkeling van het ‘Inside Out’ renovatiesysteem moet leiden tot een doorbraak in de duurzame renovatie van hoogbouwflats uit de jaren ’60 en ’70 naar energieleverende wooncomplexen.

> Lees over de nieuwste ontwikkelingen.