Overzicht ontwikkelingen Henriëttedreef

Hieronder staat een overzicht van de ontwikkelingen aan de Henriëttedreef in Utrecht Overvecht.

De hoogbouwflat aan de Henriëttedreef in Utrecht is toe aan groot onderhoud. Ter voorbereiding op de renovatie onderzoekt woningcorporatie Bo-Ex in het consortium ‘Inside Out’ hoe de hoogbouwflat energieleverend gemaakt kan worden door een combinatie van duurzame energieopwekking en een slimme gevel. Bewoners van de Henriëttedreef worden nadrukkelijk bij het project betrokken; het gaat immers over hun woning.

Op 8 mei 2017 vond daarom een eerste bewonersbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn bewoners geïnformeerd over de plannen voor de duurzame renovatie van de 10-hoogflat.

In juli 2017 plaatste Bo-Ex een windgenerator op het dak van de flat,  om de opwekking van duurzame energie aan de Henriëttedreef uit te breiden. Tegelijkertijd ontwikkelde het consortium samen met afstuderende studenten bij Bos Installatiewerken een slimme gevel die installaties integreert in multifunctionele bouwdelen. In dezelfde periode bouwde het consortium testopstellingen bij Hogeschool Utrecht, om inzicht te krijgen in de werking van de slimme gevel en om de energieprestaties te simuleren.

Na de zomer volgde in nieuwe reeks bewonersbijeenkomsten. Op 12 september 2017 werden de bewoners bijgepraat over de renovatieplannen en de tests met energieopwekking en slimme gevels. Op 9 december 2017 bezochten de bewoners van de flat de testopstellingen aan de HU, om het gevel ontwerp aan binnen- en buitenkant met eigen ogen te kunnen zien.

De komende maanden onderzoekt het consortium of de afzonderlijk onderzochte bouwdelen geïntegreerd kunnen worden in een prototype woning. De projectpartners kijken daarbij naar energetische, bouwkundige, financiële en gedragsmatige aspecten.