Duurzame renovatie Henriëttedreef

De hoogbouwflat aan de Henriëttedreef in Utrecht Overvecht is toe aan groot onderhoud. Ter voorbereiding op de renovatie onderzoekt woningcorporatie Bo-Ex in het consortium ‘Inside Out’ hoe de hoogbouwflat energieleverend gemaakt kan worden door een combinatie van duurzame energieopwekking en een slimme gevel. Bewoners van de Henriëttedreef worden nadrukkelijk bij het project betrokken; het gaat immers over hun woning. Op 8 mei 2017 vond daarom een eerste bewonersbijeenkomst plaats.

Tijdens deze bijeenkomst zijn bewoners geïnformeerd over de plannen voor de duurzame renovatie van de 10-hoogflat. De komende maanden breidt Bo-Ex de opwekking van duurzame energie aan de Henriëttedreef uit met het plaatsen van een windgenerator op het dak van de flat. Tegelijkertijd ontwikkelt het consortium samen met afstuderende studenten bij Bos Installatiewerken een slimme gevel die installaties integreert in multifunctionele bouwdelen. Het consortium bouwt in juni 2017 een testopstelling bij Hogeschool Utrecht om inzicht te krijgen in de werking hiervan en om de energieprestaties te simuleren.